Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 


ANDRALEX TRADE SRL, cu sediul in Galati, str. Armata Poporului, nr. 20, bl. LC8, ap. 3, inmatriculata sub nr. J17/1241/2009, CUI RO 26255296, este operatorul magazinului virtual www.cosmania.ro si prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, aplicabil de la 25 mai 2018.


Prin intermediul acestui document, in spiritul unuia dintre principiile regulamentului transparenta, va informam despre modul in care colectam, folosim, transmitem si protejam datele dumneavoastra, atunci cand intrati in legatura cu noi, in scopul de a incheia o tranzactie pentru livrarea produselor noastre. 


In calitate de operator, in sensul regulamentului european, suntem doritori sa aflam opiniile dumneavoastra si sa va furnizam toate informatiile de care aveti nevoie in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si va informam ca ne puteti contacta la adresa de e-mail info@cosmania.ro. 


1. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM


Datele pe care le prelucram sunt colectate direct de la dumneavoastra, clientii nostri, atunci cand va inregistrati pe site-ul nostru si va creati un cont. In acest mod luam cunostinta de nume, prenume si adresa de mail. In cadrul paginii dumneavoastra contul meu, aveti posibilitatea sa adaugati informatii suplimentare: numar telefon, fotografie, data nasterii, adresa de livrare, domiciliul, datele cardului, etc.. 


Cand doriti sa faceti cumparaturi si plasati o comanda, ne dati si informatii privind produsul (produsele) comandat(e), numele si prenumele, adresa de livrare, detalii privind facturarea, modul in care se face plata, numar de telefon, date despre cardul bancar, etc.. 


Facem precizarea clara ca nu prelucram date din categoria celor sensibile si nici nu dorim sa prelucram date ale minorilor. 


2. IN CE SCOP PRELUCRAM DATELE SI CARE ESTE TEMEIUL LEGAL


Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in scopul incheierii si executarii unui contract de vanzare-cumparare art. 6, alin. 1, lit.b, din regulament, iar prestarea acestui serviciu, presupune: 


-crearea si administrarea contului de cumparator;

-preluarea comenzii, validarea ei, expedierea produsului, prin serviciul de curierat, si facturarea acestuia; 

-gasirea de solutii in cazul anularii comenzilor, sau a oricaror alte probleme referitoare la onorarea comenzii; 

-returnarea produsului in conditiile legii si rambursarea contravalorii lui. 


In scopul imbunatatirii servicilor noastre, putem colecta si folosi unele informatii in legatura cu comportamentul dvs. de cumparator, putem sa va solicitam completarea unor chestionare de satisfactie referitor la comenzi si la conditiile in care au fost onorate acestea, putem face singuri, sau impreuna cu anumiti parteneri, studii si cercetari de piata. 

Pentru marketing, va putem informa periodic in legatura cu cele mai bune oferte, va putem trimite prin orice tip de mesaj- mail, sms, etc. informatii cu privire la produse similare celor pe care le-ati achizitionat, sau v-au interesat, va putem transmite informatii privind oferte sau promotii. 


3.TERMENUL DE PASTRARE A DATELOR PERSONALE 


In general datele dvs. personale sunt stocate atata timp cat aveti cont pe platforma noastra. In spiritul prevederilor regulamentului, dvs. puteti oricand sa ne solicitati actualizarea, corectarea ori stergerea anumitor informatii, sau inchiderea contului. 


In cazul in care contul dvs. nu va fi accesat timp de un an, datele cu caracter personal care va privesc vor fi sterse, sub rezerva pastrarii anumitor date, daca legea, sau interesele noastre legitime, impun acest lucru.


4.CU PRIVIRE LA TRANSFERUL DATELOR PERSONALE 


Este posibil ca datele dvs. personale sa fie transmise, ori sa oferim posibilitatea de acces la date unor parteneri cum sunt: 

-furnizorilor de servicii de curierat;


-unitatilor bancare; -furnizorilor de servicii IT; 


-furnizorilor de servicii de marketing; 


-institutiilor publice, in conditiile legii. 


Facem precizarea ca datele dvs. nu vor fi transmise in afara Romniei. 


5.PROTECTIA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE 


In calitate de operator am instituit un program si o procedura prin care am implementat masuri tehnice si organizatorice pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la intocmirea, primirea, pastrarea, accesarea, transmiterea, utilizarea si predarea documentelor care contin date cu caracter personal, securitatea si controlul sistemelor informatice proprii, in vederea asigurarii confidentialitatii datelor si informatiilor, a distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Nu ne asumam nicio raspundere in cazul unor situatii neplacute, a unor incidente, datorate functionarii internetului. In ceea ce ne priveste datele dvs. cu caracter personal sunt pe deplin securizate.


6. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE PERSONALE SUNT COLECTATE ŞI/ SAU PRELUCRATE


6.1 Dreptul de a fi informat


Datele cu caracter personal, fiind obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii: scopul in care se face prelucrarea datelor, informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, in special a dreptului de acces, de rectificare si stergere, la restrictionarea prelucrarii, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile n care pot fi exercitate. Prin intermediul acestui document sunteti informat in legatura cu cerintele regulamentului. 


6.2. Dreptul de acces la date 


In calitate de persoană vizată aveti dreptul de a obţine de la noi, confirmarea faptului că datele care va privesc, sunt sau nu sunt prelucrate de noi si sa primiti informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute n vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal. Puteti solicita de la noi informatiile de mai sus printr-o cerere intocmită in formă scrisă, semnata si inregistrată la registratura societatii. In cerere puteti arăta dacă doriti ca informaţiile să va fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea se va face numai personal. 


Noi ne obligam să comunicam informaţiile solicitate, in termen de o luna de la data primirii cererii.


6.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor


Aveti dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform, in special a datelor incomplete sau inexacte, precum si transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma;


6.4. Dreptul de opoziţie


Ca persoana vizată aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia dvs. particulară, ca date care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in care există dispoziţii legale contrare. in caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele in cauză. 


 6.5. Dreptul de a va adresa justiţiei 


Fără a se aduce atingere posibilităţii de a va adresa cu plangere autorităţii de supraveghere, aveti dreptul de a va adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost incălcate. 


Va asiguram ca prelucrarea datelor dvs. personale se face in stricta concordanta cu legislatia interna si cea europeana.